يکشنبه 14 آذر 1395 _ 05 ربيع الأول 1438 _ 4 دسامبر 2016
فارسی | English
 
  • سر در دانشکده
  • آتار پژوهشی اساتید
  • کتابخانه
 
 منوی اصلی
 
 
 
برنامه های هفتگی و امتحانی نیمسال اول سالتحصیلی  96-95  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برنامه های هفتگی و امتحانی نیمسال اول سالتحصیلی 96-95 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برنامه های هفتگی و امتحانی نیمسال اول سالتحصیلی 96-95 دانشکده ادبیات و علوم انسانی
فراخوان مقاله دو فصلنامه  علمی - تخصّصی«زبان شناسی کاربردی»

فراخوان مقاله دو فصلنامه علمی - تخصّصی«زبان شناسی کاربردی»

فراخوان مقاله دو فصلنامه علمی - تخصّصی«زبان شناسی کاربردی»
آرشیو
 
 
 کنفرانس ها
 
 جلسات دفاعیه