پنجشنبه 11 شهريور 1395 - 29 ذو القعدة 1437 - 1 سپتامبر 2016
فارسی | English
 
 
 منوی اصلی
 
 
 
خبر چاپ فصل نامه های دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  از فصلنامه رشته زبان و ادبیات انگلیسی (زبانشناسی همگانی)چاپ شد Vol2,Issue 1
فراخوان مقاله دو فصلنامه علمی - تخصّصی«زبان شناسی کاربردی»
  فراخوان مقاله دو فصلنامه علمی - تخصّصی«زبان شناسی کاربردی»
فصلنامه علمی ترویجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  فراخوان مقاله
آرشیو
 
 
 کنفرانس ها
 
 جلسات دفاعیه