پنجشنبه 11 آذر 1400 _ 27 ربيع الثاني 1443 _ 2 دسامبر 2021
فارسی | English
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
  معاونت آموزشی و فرهنگی دانشکده

آقای دکتر عبدالاحد غیبی


 

                                                  استاد گروه زبان و ادبیات عربی
 
رتبه علمی :استاد


کارشناسی: زبان و ادبیات عربی -دانشگاه تربیت معلم تبریز
 
کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات عربی- دانشگاه: تربیت معلم تهران
دکتری : زبان و ادبیات عربی-دانشگاه تهران
 
Abdolahad@azaruniv.ac.ir : ایمیل
شماره تماس : 2330-04134327500
مشاهده شرح وظایف
          
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی       


سوابق اجرایی
مدیر گروه زبان و ادبیات عربی : 1389/2/6 - 1393/11/11
نماینده اعضای محترم هیات علمی دانشگاه در شورای پژوهشی : 1389/6/2 ... هم اکنون