جمعه 30 تير 1396 _ 27 شوال 1438 _ 21 ژوئیه 2017
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  برنامه هفتگی-ترمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در نیمسال دوم سالتحصیلی 96-95

برنامه هفتگی-ترمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در نیمسال دوم سالتحصیلی 96-95

برنامه هفتگی-ترمی گروه زبان و ادبیات فارسی

 

برنامه هفتگی-ترمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی


 زبان و ادبیات انگلیسی ورودی 93

زبان و ادبیات انگلیسی ورودی 94

زبان و ادبیات انگلیسی ورودی 95


ارشد آموزش زبان و ادبیات انگلیسی 95

ارشد ادبیات زبان و ادبیات انگلیسی 95

برنامه هفتگی-ترمی گروه زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات عربی ورودی 93

زبان و ادبیات عربی ورودی 94

زبان و ادبیات عربی ورودی 95

مترجمی ارشد زبان و ادبیات عربی ورودی 95

 ارشد زبان و ادبیات عربی محض ورودی 95

دکتری زبان و ادبیات عربی ورودی 95 
 
 
 
 
 
 
 اخبار دفاعیه ها