يکشنبه 12 تير 1401 _ 04 ذو الحجة 1443 _ 3 ژوئیه 2022
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  ریاست دانشکده

دكترناصر علیزاده

 

رئيس دانشكده ادبيات وعلوم انساني

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری     

لیسانس : رشته زبان و ادبیات فارسی-دانشگاه تبریز

فوق لیسانس: رشته زبان و ادبیات فارسی-دانشگاه تبریز

دکتری : زبان و ادبیات فارسی-دانشگاه تهران

تاریخ استخدام:

مرتبه علمی: استاد تمام
ایمیل:
Nasser.alizadeh@gmail.com 
 شماره تماس:34327561


سوابق مدیریتی

پست سازمانی تاریخ نام موسسه یا دانشگاه
شروع خاتمه
مديريت گروه زبان و ادبيات فارسي 10/10/70 02/06/72 دانشگاه شهیدمدنی آذربايجان
مديريت گروه زبان و ادبيات فارسي 02/06/72 25/02/73 دانشگاه شهیدمدنی آذربايجان
مديريت گروه زبان و ادبيات فارسي 02/02/82 28/10/82 دانشگاه شهیدمدنی آذربايجان
مديريت گروه زبان و ادبيات فارسي 07/01/86 07/01/88 دانشگاه شهیدمدنی آذربايجان
رياست دانشكده ادبيات و علوم انساني 28/10/82 22/06/85 دانشگاه شهیدمدنی آذربايجان
دبيركميته منتخب دانشكده ادبيات و علوم انساني از سال86 04/04/85 - دانشگاه شهید مدنی آذربايجان
نماينده دانشكده ادبيات و علوم انساني در شوراي تحصيلات تكميلي 2/8/84 - دانشگاه شهید مدنی آذربايجان
مديريت گروه زبان و ادبيات فارسي 11/10/89 - دانشگاه شهید مدنی آذربايجان