يکشنبه 12 تير 1401 _ 04 ذو الحجة 1443 _ 3 ژوئیه 2022
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  لیست دانشجویان دانشکده ادبیات گروه زبان و ادبیات فارسی

لیست دانشجویان دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی

 

ردیف

شماره دانشجويي

نام ونام خانوادگي

رزومه و سوابق علمی پژوهشی

1

901401405

غلامي كوتنايي-مارال

صفحه شخصی

2

901401406

افضلي-بهرام

صفحه شخصی

3

911401401

ابراهيم پوررندي-محسن

صفحه شخصی

4

911401402

بافكرعجبشير-سردار

صفحه شخصی

5

911401404

محمدي-فرهاد

صفحه شخصی

6

911401405

مهرپويا-فاطمه

صفحه شخصی

7

911401406

هادي پور-اصغر

صفحه شخصی

8

921401401

ايماني-بهروز

صفحه شخصی

9

921401402

حسيني ابباريكي-سيدارمان

صفحه شخصی

10

921401403

صادقي شهپر-محمد

صفحه شخصی

11

921401404

عظيم زاده جوادي-فريبا

صفحه شخصی

12

921401405

فيضي-امينه

صفحه شخصی

13

921401406

كاظم زاده قنديلو-رسول

صفحه شخصی

14

921401407

محمدي-مختار

صفحه شخصی

15

921401408

مهرباني ممدوح-فاطمه

صفحه شخصی

16

922401401

اكبري-معصومه

صفحه شخصی

17

922401402

پيدا-نورالدين

صفحه شخصی

18

922401403

رشيدي شادباد-زينب

صفحه شخصی

19

922401404

صبح خيز-دل آرام

صفحه شخصی

20

922401405

مجيدزاده دولت ابادي-سميه

صفحه شخصی

21

922401406

مقني دهخوارقاني-علي اصغر

صفحه شخصی

22

931401401

حبيبي-پريسا

صفحه شخصی

23

931401402

زينال زاده-حميده

صفحه شخصی

24

931401403

معنوي-فاطمه

صفحه شخصی

25

931401404

مهدي زادفريد-مهناز

صفحه شخصی

26

931401405

ميرزارسول زاده-مهدي

صفحه شخصی

27

941401401

حاجي زاده خراجو-علي

صفحه شخصی

28

941401402

رفيعي مقدم كاساني-هما

صفحه شخصی

29

941401403

كاظمي سنگدهي-ارمينه

صفحه شخصی