پنجشنبه 11 آذر 1400 _ 27 ربيع الثاني 1443 _ 2 دسامبر 2021
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی


انجمن علمي
زبان و ادبیات فارسی به دبیری خانوم سمیره محمدی و اعضای انجمن زهرا رضوانی،سمانه سعیدی،سهیلا علیزاده،میترا قاطع،حسین بخش زاده،سعید چهرقانی به فعالیت های علمی و فرهنگی خود ادامه میدهد.                                                     
طرح های آتی انجمن:

انجمن  در نظر دارد بزرگداشتی برای حکیم عمر خیام برگزار نماید به دلیل نبود واحد درسی در رابطه با این شاعر نام آوازه ادبیات فارسی و همچنین برنامه ای تحت عنوان "مسابقه ی نقد داستان" برای عموم دانشجویان دانشگاه شهید مدنی در نقد کتاب "نه صدایی،نه آوایی"اثر جمال میر صادقی برگزار کند.