يکشنبه 12 تير 1401 _ 04 ذو الحجة 1443 _ 3 ژوئیه 2022
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  توانمندی های گروه زبان و ادبیات فارسی1-برگزاری کارگاه های نگارش اداری و ویراستاری

2-برگزاری کارگاه های آموزش داستان نویسی،نمایشنامه نویسی و مقاله نویسی

3-راهنمایی پژوهش ها مربوط به حوزه های زبان و ادبیات فارس،ترجمه قرآن،مولوی شناسی،حافظ شناسی،سعدی شناسی

4-راهنمایی پژوهش های فرهنگی منطقه ای از جمله معرفی مشاهیر و دانشمندان آذربایجان

5-ویراستاری فنی و ادبی کتاب و مقاله

6-ویراستاری علمی و داوری آثار مربوط به حوزه زبان و ادبیات فارسی

7-همکاری علمی در برگزاری همایش های ملی،منطقه ای و بین المللی در حوزه زبان و ادبیات فارسی