جمعه 7 آذر 1399 _ 12 ربيع الثاني 1442 _ 27 نوامبر 2020
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  توانمندی های گروه زبان و ادبیات عربی

1-توانایی برگزاری همایش های منطقه ای،ملی،بین المللی در حوزه رشته زبان و ادبیات عربی

2-توانایی جذب دانشجو در مقاطع مختلف با آزمون و بدون آزمون

3-همکاری با سازمان ها و ادارات مختلف داخلی و خارجی در حوزه های ترجمه و انجام طرح های تحقیقاتی در رشته زبان و ادبیات عربی

4-تبادل دانشجووتبادل استادبا دانشگاه های داخل و خارج

5-توانایی در ایجاد و تاسیس پژوهشکده در رشته زبان و ادبیات عربی