سه شنبه 8 مهر 1399 _ 12 صفر 1442 _ 29 سپتامبر 2020
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  اعضای هیات علمی گروه فارسی

اعضاء هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسي به ترتیب سال جذب

مشاهده سامانه علمی پژوهشی اساتید گروه

1-دکتر سعیداله قره بگلو-بازنشسته

2- دکتر یحیی آتشزای-بازنشسته

3- دکتر ناصر علیزاده

4- دکتر حسین صدقی

5- دکتر احمد گلی

6-