يکشنبه 12 تير 1401 _ 04 ذو الحجة 1443 _ 3 ژوئیه 2022
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  اعضای هیات علمی گروه فارسی

اعضاء هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسي به ترتیب سال جذب

مشاهده سامانه علمی پژوهشی اساتید گروه

1-دکتر سعیداله قره بگلو-بازنشسته

2- دکتر یحیی آتشزای-بازنشسته

3- دکتر ناصر علیزاده

4- دکتر حسین صدقی

5- دکتر احمد گلی

6- دکتر رحمان مشتاق مهر

7- دکتر حیدر قلیزاده

8-دکتر یدالله نصرالهی

9- دکتر عاتکه رسمی

10-دکتر محمد پاشایی

11-دکتر ویدا دستمالچی