جمعه 7 آذر 1399 _ 12 ربيع الثاني 1442 _ 27 نوامبر 2020
فارسی | English
 منوی اصلی
 
نقشه سایت
 • منوی بالای سایت
  • پورتال دانشگاه
  • آموزشی
   • معاونت اموزشی و تحصلات تکمیلی
   • دفتر استعدادهای درخشان
   • دوره های آزاد -مجازی
   • تقویم آموزشی دانشگاه
  • پژوهشی
   • معاونت پژوهشی
   • مدیریت امور پژوهشی
   • مجلات دانشگاه
  • فرهنگي
   • معاونت فرهنگي
   • بسيج دانشجويي
  • پايگاه هاي اطلاعاتي
   • لاتين
    • Gigapedia
    • Literature study quide
    • study guide
   • فارسي
    • کتابخانه های مجازی
    • کتابخانه مجازی ایران
   • مجلات
    • نشریات کشوری
   • کتابخانه مرکزی دانشگاه
  • دفترچه تلفن دانشکده
 • منوی اصلی
  • صفحه اصلی سایت
  • معرفی دانشکده
   • معرفی و تاریخچه
   • ریاست دانشکده
   • پیغام ریاست دانشکده
   • معاونت دانشکده
   • مسئول دفتر دانشکده
  • گروه های آموزشی
   • زبان و ادبیات فارسی
    • تاریخچه گروه
    • مدیر گروه
    • اعضای هیات علمی
    • برنامه هفتگی نیمسال
    • دانشجویان دکتری
    • امکانات آزمایشگاهی
    • توانمندی ها و خدمات قابل ارائه توسط گروه
   • زبان و ادبیات انگلیسی
    • تاریخچه گروه
    • مدیر گروه
    • اعضای هیات علمی
    • برنامه هفتگی نیمسال
    • دانشجویان دکتری
    • امکانات آزمایشگاهی
    • توانمندی ها و خدمات قابل ارائه توسط گروه
   • زیان و ادبیات عربی
    • تاریخچه گروه
    • مدیر گروه
    • اعضای هیات علمی
    • برنامه هفتگی نیمسال
    • دانشجویان دکتری
    • امکانات آزمایشگاهی
    • توانمندی ها و خدمات قابل ارائه توسط گروه
  • آموزش
   • معرفی آموزش
   • آیین نامه های آموزشی
   • فرم های آموزشی دانشکده
    • اساتید
    • دانشجویان کارشناسی
    • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
    • دانشجویان تحصیلات تکمیلی-دکتری
   • سر فصل دروس گروه فارسی
   • سرفصل دروس گروه انگلیسی
   • سرفصل دروس گروه عربی
   • اخبار و اطلاعیه های آموزشی
   • برنامه امتحانی و کلاسی
  • آیین نامه ها و بخشنامه های اساتید
  • پژوهش و فناوری
   • آیین نامه ها و فرم ها
   • فعالیت های پژوهشی اساتید
    • مقالات چاپ شده اخیر
    • کتاب های چاپ شده اخیر
    • طرح ها
    • اختراعات
  • مرکز کامپیوتر دانشکده
   • کارشناس مرکز
   • مرکز کامپیوتر دانشکده
   • آیین نامه ها و فرم ها
  • انجمن های علمی دانشجویی
   • گروه فارسی
   • گروه عربی
  • کتابخانه
  • دفترچه تلفن
  • چارت سازمانی دانشکده