پنجشنبه 11 آذر 1400 _ 27 ربيع الثاني 1443 _ 2 دسامبر 2021
فارسی | English
 منوی اصلی
 
تاریخ : جمعه 14 خرداد 1400     |     کد : 160

بند 1 شورای آموزشی؛ در خصوص نحوه برگزاری ترم تابستان 1400

بند 1 شورای آموزشی؛ در خصوص نحوه برگزاری ترم تابستان 1400 (دانشکده ها)

در ترم تابستان سال جاری امکان ارائه دروس اصلی و تخصصی وجود نخواهد داشت. همچنین مقرر گردید برنامه ریزی درسی و تعیین اساتید درس توسط گروه و دانشکده و مطابق معمول ترم‌های دیگر صورت گیرد و اولویت ارائه درس با مدرسین دانشگاه خواهد بود:».
 
 • انقلاب اسلامی2 واحد
 • معارف اسلامی 2  واحد
 • دانش خانواده و جمعیت2 واحد
 • فارسی عمومی سه واحد
 • زبان عمومی سه واحد
 • فیزیک 1 چهار واحد
 • فیزیک 2 چهار واحد
 • فیزیک عمومی  2سه واحد
 • فیزیک عمومی 1 سه واحد
 • شیمی عمومی 1 3+1 واحد
 • شیمی عمومی 2  3+1 واحد
 • شیمی عمومی سه واحد
 • ریاضی عمومی 1   4+2 واحد
 • ریاضی عمومی 2   4+2 واحد
 • ریاضی عمومی 3   4+2 واحد
 • ریاضی عمومی 1    3 واحد
 • ریاضی عمومی 2     3واحد
 • معادلات دیفرانسیل 3 واحد
 • محاسبات عددی   2 واحد
 • آمار و احتمال مهندسی3 واحد.»


چاپ چاپ