پنجشنبه 11 آذر 1400 _ 27 ربيع الثاني 1443 _ 2 دسامبر 2021
فارسی | English
 منوی اصلی
 
تاریخ : دوشنبه 28 تير 1400     |     کد : 162

مصوبه هيئت مميزه دانشگاه در تیر 1400 / ارتقای رتبه علمی 3 همکار عضوهيات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

موافقت هيئت مميزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با تقاضای ارتقای رتبه علمی 3 نفر از همکاران عضو هيئت علمی دانشگاه


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر ايمانپور، دبير هيئت مميزه دانشگاه شهيدمدنی آذربايجان در ارتباط با مصوبه جلسه هيئت مميزه درتیرماه سال 1400 و بررسی تقاضای ارتقای تعدادی از همکاران عضو هيئت علمی این دانشگاه گفت: در جلسه هيئت مميزه دانشگاه با تقاضای ارتقای رتبه علمی خانم دکتر مهین حاجی زاده عضو هيأت علمی گروه آموزشی  زبان و ادبیات عربی از مرتبه دانشیاری به استادی، آقای دکتر علی صیادانی؛ عضو هيأت علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی، خانم دکتر عاتکه رسمی؛ عضو هيأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت به عمل آمد .

ضمن تبریک، برای این عزیزان آرزوی توفیقات بیشتر از خداوند متعال خواستاریم.

 


چاپ چاپ