يکشنبه 1 مهر 1397 _ 13 محرم 1440 _ 23 سپتامبر 2018
فارسی | English
  ریاست دانشکده

                                     دكتر احمد گلی

                                                            

                                                  رئيس دانشكده ادبيات وعلوم انساني

                                  آخرین مدرک تحصیلی: دکترا        مدرک تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

                                  سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی: 1381

                                  محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه علامه

                                  تاریخ استخدام: 1371

                                  مرتبه علمی: دانشیار

                                   ایمیل : ah.goli@yahoo.com
 
                                   شماره تماس:34327561

سمت های قبلی

نام سمت

از تاریخ

به مدت

رئيس دانشكده ادبيات وعلوم انساني

آبان 89

ادامه دارد

مدیرگروه زبان و ادبيات فارسی

اردیبهشت 88

1سال و 8 ماه

سردبیر و مدیراجرائی فصلنامه زبان و ادبيات فارسي

دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

خرداد 83

6 سال

معاون دانشکده ادبیات و علوم انساني

تیر 83

3 سال

رئیس گروه نظارت و ارزیابی

فروردین 82

4 سال

مدیرگروه زبان و ادبيات فارسی

مهر 74

2 سال