چهارشنبه 27 تير 1397 _ 05 ذو القعدة 1439 _ 18 ژوئیه 2018
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  برنامه هفتگی-ترمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در نیمسال اول سالتحصیلی 97-96

برنامه هفتگی-ترمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در نیمسال اول سالتحصیلی 97-96

برنامه هفتگی-ترمی گروه زبان و ادبیات فارسی

 

 زبان و ادبیات انگلیسی ورودی 93

زبان و ادبیات انگلیسی ورودی 94

زبان و ادبیات انگلیسی ورودی 95

زبان و ادبیات انگلیسی ورودی 96


ارشد آموزش زبان و ادبیات انگلیسی 95

ارشد آموزش زبان و ادبیات انگلیسی 96

ارشد ادبیات زبان و ادبیات انگلیسی 95

ارشد ادبیات زبان و ادبیات انگلیسی 96

برنامه هفتگی-ترمی گروه زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات عربی ورودی 93

زبان و ادبیات عربی ورودی 94

زبان و ادبیات عربی ورودی 95

زبان و ادبیات عربی ورودی 96


مترجمی ارشد زبان و ادبیات عربی ورودی 95

مترجمی ارشد زبان و ادبیات عربی ورودی 96


 ارشد زبان و ادبیات عربی محض ورودی 95

 ارشد زبان و ادبیات عربی محض ورودی96


دکتری زبان و ادبیات عربی ورودی 95

دکتری زبان و ادبیات عربی ورودی 96 
 
 
 
 
 
 
 اخبار دفاعیه ها